آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران UTEPT

آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران UTEPT چیست؟
 UTEPT که بعضا تافل دکتری دانشگاه تهران هم نامیده میشود آزمونی برای ارزیابی مهارت های زبان انگلیسی داوطلبان می باشد و مخفف University of Tehran’s English Proficiency Test است.
آزمون UTEPT ویژه دانشجویان دکتری یا ارشد است و توسط همین دانشگاه به منظور سنجش سطح زبان عمومی متقاضیان آن برگزار می گردد. تمامی دانشجویان دکتری و دانشجویان ارشد پردیس های این دانشگاه در صورت دارا نبودن مدرک بین المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین شده توسط دانشگاه ، موظف به شرکت در آزمون UTEPT و کسب حداقل نمره قبولی (معمولا شصت از صد) هستند.
آزمون UTEPT در ماههای زوج یعنی مجموعا ۶ باردر سال برگزار می گردد و مدرک آن توسط دانشگاه تهران و برخی از دیگر دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم از جمله دانشگاه خوارزمی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه اصفهان، دانشگاه مازندران و… پذیرفته می میشود.
این آزمون شامل ۳۵ سوال واژگان، ۳۵ سوال گرامر و ۳۰ سوال درک مطلب می باشد .
شایان ذکر است که از آبان ماه ۱۳۹۴ ده سوال کوتاه پاسخ تشریحی، به آزمون افزوده شد اما پس از چهار دوره، این ده سوال از آزمون حذف گردید، تا بار دیگر، مشابه ادوار گذشته، آزمون شامل صد سوال تستی باشد.

ارسال پیام

*
*
*