برای ثبت نام نوع و تعداد جلسه کلاس خصوصی را انتخاب نمایید

بعد از ثبت نام و واریز وجه شماره تراکنش ثبت نام برای استاد ایمیل نمایید

در صورت عدم ارسال شماره تراکنش ثبت نام کلیه عواقب برعهده زبان آموز می باشد

لیست کلاس خصوصی:

  • دوره های خصوصی آنلاین( از طریق اسکایپ)


    توضیح:

    هزینه هر جلسه:

    600000تومان


    لطفا تعداد جلسه را انتخاب نمایید

ارسال پیام

*
*
*