ابتدا نوع و تعداد writing برای تصحیح را انتخاب نمایید

بعد از ثبت نام و واریز وجه شماره تراکنش ثبت نام را به همراه writing های خود برای استاد ایمیل نمایید

توجه نمایید که در صورت اعلام نکردن شماره تراکنش ثبت نام در ایمیل، writing های مربوطه تصحیح نخواهد شد

لیست writing و SOP:

 • Independent Writing( task 2)


  توضیح writing :

  تذکر مهم: از آنجاییکه در تصحیح رایتینگ ها و اسپیکینگ ها تنها اشکالات برطرف می شود و آموزش ارائه نمی شود، لذا تصحیح رایتینگ ها و اسپیکینگ ها تنها برای داوطلبانی مناسب است که در دوره های ما یا دوره های مشابه شرکت کرده باشند و با نوشتن رایتینگ ها و سوالات اسپیکینگ آشنایی کامل دارند.
  1- رایتینگ ها و اسپیکینگ ها پس از ارسال به ایمیل استاد حداکثر تا 4 روز بعد تصحیح و به ایمیل داوطلب ارسال می شود.
  2- فایل های ارسالی مستقیما توسط  استاد علیمحمدی تصحیح می شوند.
  3- در تصحیح رایتینگ ها، اشکالات گرامری و نشان گذاری برطرف و پیشنهادهای کلی برای بهبود رایتینگ از نظر ساختار و محتوا ارائه میشوند.
  4- در تصحیح اسپیکینگ ها،‌اشکالات گرامری و تلفظ تصحیح و پیشنهادهای کلی برای بهبود نمره ارائه میشوند.
  5- در انتهای رایتینگ ها و اسپیکینگ ها نمره تخمینی به داوطلب اعلام میشود. بنابراین از داوطلبان انتظار میرود خود را در شرایط امتحان قرار داده، و زمان بندی را رعایت نمایند .
  6-لطفا فایل های رایتینگ تنها با فرمت وورد ارسال شوند.
  7- در قسمت عنوان ایمیل ارسالی خود، عبارت تصحیح رایتینگ و یا تصحیح اسپیکینگ را وارد نمایید.
  8-   تنها در صورتیکه سه روز پس از ارسال فایل ها ایمیلی دریافت نکردید میتوانید از طریق شماره 09125219643 در تلگرام موضوع را پیگیری نمایید .
  9-   پس از پرداخت وجه،‌نام و نام خانوادگی، شماره تماس وشماره پیگیری( ارجاع) خود را به همراه فایل های مورد نظر به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:
  mohammadalimohammadi@yahoo.com
  10- داوطلبان میتوانند برای انتخاب موضوع از فایل های تی پی او استفاده نمایند.
  11- موضوع رایتینگ و یا شماره تی پی او در ابتدای رایتینگ قید شود.

  هزینه تصحیح هر writing:

  50000تومان


  لطفا تعداد writing مورد نظر خود را انتخاب نمایید

 • Integrated writing- task 1


  توضیح writing :

  تذکر مهم: از آنجاییکه در تصحیح رایتینگ ها و اسپیکینگ ها تنها اشکالات برطرف می شود و آموزش ارائه نمی شود، لذا تصحیح رایتینگ ها و اسپیکینگ ها تنها برای داوطلبانی مناسب است که در دوره های ما یا دوره های مشابه شرکت کرده باشند و با نوشتن رایتینگ ها و سوالات اسپیکینگ آشنایی کامل دارند.
  1- رایتینگ ها و اسپیکینگ ها پس از ارسال به ایمیل استاد حداکثر تا 4 روز بعد تصحیح و به ایمیل داوطلب ارسال می شود.
  2- فایل های ارسالی مستقیما توسط  استاد علیمحمدی تصحیح می شوند.
  3- در تصحیح رایتینگ ها، اشکالات گرامری و نشان گذاری برطرف و پیشنهادهای کلی برای بهبود رایتینگ از نظر ساختار و محتوا ارائه میشوند.
  4- در تصحیح اسپیکینگ ها،‌اشکالات گرامری و تلفظ تصحیح و پیشنهادهای کلی برای بهبود نمره ارائه میشوند.
  5- در انتهای رایتینگ ها و اسپیکینگ ها نمره تخمینی به داوطلب اعلام میشود. بنابراین از داوطلبان انتظار میرود خود را در شرایط امتحان قرار داده، و زمان بندی را رعایت نمایند .
  6-لطفا فایل های رایتینگ تنها با فرمت وورد ارسال شوند.
  7- در قسمت عنوان ایمیل ارسالی خود، عبارت تصحیح رایتینگ و یا تصحیح اسپیکینگ را وارد نمایید.
  8-   تنها در صورتیکه سه روز پس از ارسال فایل ها ایمیلی دریافت نکردید میتوانید از طریق شماره 09125219643 در تلگرام موضوع را پیگیری نمایید .
  9-   پس از پرداخت وجه،‌نام و نام خانوادگی، شماره تماس وشماره پیگیری( ارجاع) خود را به همراه فایل های مورد نظر به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:
  mohammadalimohammadi@yahoo.com
  10- داوطلبان میتوانند برای انتخاب موضوع از فایل های تی پی او استفاده نمایند.
  11- موضوع رایتینگ و یا شماره تی پی او در ابتدای رایتینگ قید شود.

  هزینه تصحیح هر writing:

  40000تومان


  لطفا تعداد writing مورد نظر خود را انتخاب نمایید

 • SOP


  توضیح writing :


  1- فایل ارسالی پس از ارسال به ایمیل استاد حداکثر تا 5 روز بعد تصحیح و به ایمیل متقاضی ارسال می شود.
  2- فایل های ارسالی مستقیما توسط  استاد علیمحمدی تصحیح می شوند.
  3- در تصحیح فایل ها، اشکالات گرامری و نشان گذاری برطرف و پیشنهادهای کلی برای بهبود اس او پی از نظر ساختار و محتوا ارائه میشوند.
  4- در تصحیح فایل ها،‌در صورت نیاز لغات مناسب نیز جایگزین می شوند.
  5-لطفا فایل ها تنها با فرمت وورد ارسال شوند.
  6- در قسمت عنوان ایمیل ارسالی خود،  لطفا عبارت تصحیح اس او پی را وارد نمایید.
  7-   تنها در صورتیکه سه روز پس از ارسال فایل ها ایمیلی دریافت نکردید میتوانید از طریق شماره 09125219643 در تلگرام موضوع را پیگیری نمایید .
  8-   پس از پرداخت وجه،‌نام و نام خانوادگی، شماره تماس وشماره پیگیری( ارجاع) خود را به همراه فایل های مورد نظر به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:
  mohammadalimohammadi@yahoo.com
  9-     برای ثبت نام به بخش ثبت نام آنلاین قسمت تصحیح رایتینگ و اس او پی مراجعه کنید. 
  هزینه تصحیح اس او پی 400 هزار تومان میباشد.
  هزینه دریافتی صرفا جهت اولین تصحیح اس او اپی می باشد. چنانچه دانشجوپس از دریافت بازخورد اولیه تمایل داشته باشد که فایل را مجددا ارسال کرده و بازخورد دریافت نماید, برای دومین تصحیح 70 درصد هزینه اول (280 هزار تومان) دریافت می گردد. 

  هزینه تصحیح هر writing:

  400000تومان


  لطفا تعداد writing مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ارسال پیام

*
*
*